پرسونا هیروی Pudge منتشر شد (The Toy Butcher)

پرسونا هیروی Pudge منتشر شد (The Toy Butcher)

DotA | 16:52 - 1399/6/3 | امیر محمد رضایی

پس از انتظار فراوان پرسونای هیروی محبوب Pudge با نام The Toy Butcher منتشر شد.

این آیتم برای تمام دارندگان بتلپس که به سطح 255 رسیده باشند در دسترس است. این پرسونا صدای هیرو، انیمیشن ها و تمام مدل های هیرو را تغییر میدهد.


هم چنین Announcer بتل پس امسال با نام The Voice Of The International نیز با این آپدیت در اختیار دارندگان بتل پسی که به سطح 75 رسیده بودند قرار گرفت.

نام
متن دیدگاه
دیدگاه ها