دوتا : تمام هیرو هایی که آرکانا دارند. (قسمت سوم)

دوتا : تمام هیرو هایی که آرکانا دارند. (قسمت سوم)

DotA | 21:14 - 1399/5/19 | امیر محمد رضایی

دوتا : تمام هیرو هایی که آرکانا دارند. (قسمت سوم)

14) io : آرکانای io که شبیه به مکعب های بازی پورتال از شرکت ولو می باشد. این هیرو اولین هیرویی بود که تنها از طریق بتل پس می شد آرکانایش را به دست آورد، به این صورت که باید بتل پس را به سطح خاصی می رساند. این آیتم در مارکت موجود نیست و امکان خرید آن به هیچ صورتی وجود ندارد و تنها راه به دست آوردن آن خرید اکانتی هست که این آیتم را داشته باشد. این آیتم سال 2017 منتشر شد.

15) ارث شکر (Earth Shaker) دومین هیرویی که آرکانای آن به عنوان جایزه برای کسانی که بتل پس داشتند در نظر گرفته شد، همانند io این آیتم نیز تنها به افرادی داده میشد که بتل پس خود را به سطح خاصی می رساندند. این آرکانا مربوط به بتلپس سال 2019 است.

سرانجام به سه آرکانای آخر رسیدیم که امسال منتشر می شوند.

16) The One True King که مربوط به هیروی Wraith King می باشد اولین آرکانای امسال بود که آن را به چیزی که قبلاً بود شبیه می کند.

17) Queen Of Pain : دومین آرکانای امسال Eminence of Ristul نام دارد که متعلق به هیروی Qop است که یکی از محبوب ترین هیرو های مید لین بین بازیکن هاست. برای به دست آوردن این آیتم باید بتلپس خود را به سطح 445 برسانید.

18) سومین و آخرین آرکانای امسال مربوط به هیروی Wind Ranger است. برای این که این آیتم را به دست آورید باید بتلپس خور را به سطح 575 برسانید که کاری سخت و پر هزینه است. نام این آیتم The Compass of the Rising Gate است که هنوز از آن رونمایی نشده است.

این سه آیتم نیز همانند بقیه آرکانا های بتلپس هیچ وقت در مارکت موجود نخواهد شد و قابل خرید و فروش نیز نیستند.

پایان

نام
متن دیدگاه
دیدگاه ها